เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดโง่ๆ เหล่านี้

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดโง่ๆ เหล่านี้

การข้ามผืนน้ำขนาดใหญ่อาจง่ายกว่าสำหรับเรือเล็ก ในขณะที่เรือขนาดยักษ์จำเป็นต้องเฝ้าระวังตลอดการเดินทาง ในสถานการณ์ทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจะอยู่ในตำแหน่งที่ถือหางเสือซึ่งกำกับและดูแลสวัสดิการของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของตน แท้จริงแล้ว ลูกค้าคือส่วนที่สำคัญที่สุดของบุคคลที่ต้องดูแลในขณะที่เป็นผู้นำบริษัท หากการตัดสินใจบางอย่างไม่เกิดผลกับลูกค้า สายสัมพันธ์ของลูกค้าก็

จะได้รับผลกระทบสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

สิ่งสำคัญคือต้องทำให้พวกเขาพึงพอใจผ่านบริการของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงบริการเกิดขึ้น จะต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ประสบปัญหา เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการแตกร้าวในสายสัมพันธ์หรือความไม่ลงรอยกัน

จากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังที่รายงานโดย HelpScput บริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกัน

รายงานระบุว่า “ทำไมการวิเคราะห์ว่าทำไมคนถึงพูดว่า “ไม่” จึงสำคัญ แทนที่จะดูว่าทำไมพวกเขาถึงพูดว่า “ใช่”

การวิจัยนำโดย Dr Robert Cialdini ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่ Arizona State University ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการสามารถส่งผลให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น ผลลัพธ์นี้สามารถรวมเข้ากับแนวคิดทั่วไปของวิธีที่บริษัทให้บริการลูกค้า

ห้ามความผิดพลาด 3 ประการเพื่อให้สายสัมพันธ์ของลูกค้าคงอยู่ต่อไป

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการเข้าหาลูกค้าแล้ว ยังมีข้อผิดพลาดอีกมากมายที่บริษัททำโดยไม่ได้ตั้งใจ ความผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ในการติดต่อกับลูกค้า การแก้ปัญหา และการเข้าใจปัญหาของพวกเขา

ในการเป็นบริษัทชั้นหนึ่ง การเน้นผูกลูกค้าสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสิ่งนั้น บริษัทควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดซึ่งส่งผลให้เกิดการละเมิดพันธบัตร

1. หยุดหยาบคายกับลูกค้า

เหตุผลที่ลูกค้ามีคุณค่าในบริษัทก็คือพวกเขาเป็นแหล่งรายได้ของบริษัทแบบปลายเปิด หากบริษัทไม่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคหรือลูกค้า บริษัทก็จะได้รับทัศนคติแบบเดียวกันเป็นการตอบแทน

ดังนั้นการแสดงความเคารพต่อลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

และสามารถทำได้โดยการเข้าใจปัญหาของพวกเขา หากลูกค้ารายใดรายหนึ่งประสบปัญหาหรือได้รับค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมและขอคำอธิบาย ผู้บริหารลูกค้าไม่สามารถตำหนิลูกค้าโดยระบุว่าเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ผู้บริหารลูกค้าควรมีความสุภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. อย่ามากับตำรวจที่น่าเบื่อ

ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะไม่แสดงความสนใจที่จะอ่านนโยบายของบริษัท ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่ลงรอยกันกับบริษัทในภายหลัง เมื่อลูกค้าตกลงที่จะจัดหาบริการบางอย่าง ผู้ให้บริการจะต้องแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนระหว่างทั้งสองฝ่าย

เพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทควรเน้นประเด็นสำคัญในข้อตกลงและให้ความรู้อย่างเปิดเผยแก่ลูกค้า จากนั้นลูกค้าควรสอบถามว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดหรือไม่

3. อย่าปล่อยให้ลูกค้ารอ

ในยุคเทคโนโลยี ผู้คนต้องการบริการที่รวดเร็วและการตอบสนอง เนื่องจากความล่าช้าในบริการไม่เป็นที่นิยม ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าผูกพันกับบริษัท ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ความรวดเร็วและการตอบสนองเป็นลักษณะสำคัญที่ลูกค้าแสวงหาในแบรนด์ หากบริษัทใดบริษัทหนึ่งขาดลูกค้าก็จะย้ายไปบริษัทอื่นที่เคารพสมาคมของพวกเขา

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าของตนและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดดังกล่าวข้างต้น

Credit : เว็บยูฟ่าสล็อต