สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ติดตามโกโก้ไปยังแหล่งที่มา

ติดตามโกโก้ไปยังแหล่งที่มา

นักวิทยาศาสตร์บางคนพยายามเชื่อมโยงรสชาติกับสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย Towson ในรัฐแมริแลนด์ นักเคมี Shannon Stitzel กำลังติดตามโกโก้จนถึงรากของมันโดยใช้สารประกอบอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตโดยต้นโกโก้เอง ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์จำเพาะในพืชอาจเป็นผลมาจากการผสมผสานของปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน — ตั้งแต่ยีนของความหลากหลายเฉพาะไปจนถึงองค์ประกอบของภูมิประเทศ เช่น สภาพภูมิอากาศและการปฏิบัติทางการเกษตร สติทเซลทำงานร่วมกับตัวอย่างสุราโกโก้ ...

Continue reading...